Du må logge inn for å se resten av innholdet.
Konkurranse, situasjon når flere økonomiske aktører søker å nå samme mål.
Eksistensen av konkurranse er viktig for forklaring av markedsprisdannelsen, men konkurransen er i våre dager ikke begrenset til prisen.Man har private og konkurranse facebook tips offentlige konkurranseinnskrenkninger.Dessuten kan kampmidler som boikott bli tatt i bruk i konkurranse, særlig ved oligopol.I Tyskland slo man inn på en annen vei.Denne linjen ble fulgt i mange andre land, også i Norge, der man i 1926 vedtok den såkalte trustloven.Dersom de forskjellige produsentene produserer svært like varer, vil markedet være svært nært fullkommen konkurranse.Monopolistisk konkurranse (også kjent som merkevarekonkurranse ) er en markedsform som kjennetegnes ved at produsentene i markedet konkurrerer med produkter som til en viss grad er substitutter, men ikke perfekte sådanne.

gavekort trondheim />

Den offentlige konkurransepolitikken (trustkontrollen) tar sikte på å bekjempe misbruk ved truster, karteller og lignende konkurranseregulerende ordninger.
De offentlige konkurranseinnskrenkningene kan bestå i påbud om samarbeid mellom bedrifter, som felles salgsorgan og liknende, eller i fastsettelse av minstepriser med mer.
Monopolistisk konkurranse kalles derfor ofte for merkevarekonkurranse, da produsentene har «monopol» på sin merkevare samtidig som varen substitter konkurrentenes «merkevarer».
I Norge har staten gjennom lovgivning medvirket til å få i stand konkurranseinnskrenkninger både blant eksportører og produsenter, spesielt i førstehåndsomsetningen av jordbruks- og fiskeprodukter.Domene webhotell epost.I nyere økonomisk teori har man studert en rekke former for ufullkommen konkurranse ; man skjelner her mellom oligopolistisk og monopolistisk konkurranse.Oligopol har man i et marked med få bedrifter; ved monopolistisk konkurranse kan bedriftstallet være stort, men den enkelte bedrift har ved produktdifferensiering, beliggenhet eller lignende til en viss grad fått reservert seg en del av markedet.Juni 1953, som ble avløst av konkurranseloven.Det er glidende overganger mellom monopolistisk konkurranse og andre markedsformer.Den innebærer også at aktørene i markedet har ubetydelige markedsandeler.Fra Wikipedia, den frie encyklopedi, hopp til: navigasjon, søk, denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere.Den første egentlige trustkontroll kom i stand i USA på slutten av 1800-tallet, der man gjennom lovforbud mot konkurranseinnskrenkninger søkte å stanse trustbevegelsen og opprettholde fri konkurranse.Flere egenskaper preger merkevarekonkurranse nye aktører har vanskelig for å gjøre store endringer markedsandel mange kunder er lojale mot merkevare det er lett å etablere nye bedrifter.


[L_RANDNUM-10-999]